Doel van de stichting

Wat is ons doel?
Stichting FICCA zet zich in om geld in te zamelen voor kankeronderzoek voor honden en dit geld te doneren aan onderzoeken die voldoen aan één of meerder onderstaande punten:
 

  • Primair gericht zijn op kanker bij honden;
  • De behandelmethoden van kanker bij honden onderzoekt en waarbij de kwaliteit van leven een belangrijk punt moet zijn;
  • Kanker kunnen voorspellen uit DNA;
  • Niet alleen de diergeneeskundige zorg verbeteren maar ook waardevolle informatie opleveren voor kanker bij de mens.


Voor welke honden zet Stichting FICCA zich in?
Alle hondenrassen krijgen (in principe)  de aandacht van Stichting FICCA. Van klein tot groot, van schoothond tot werkhond. Bepaalde berassen hebben een groter risico op kanker daarom zal daar meer aandacht aan besteed worden.
Doel is zo veel mogelijk honden nu en in de toekomst te beschermen tegen kanker.

 

Voorwaarden voor donatie aan kankeronderzoek
Het bestuur bekijkt gedurende het jaar welke onderzoeken gesteund kunnen worden. Het bestuur keert 1 keer per jaar op de verjaardag van Stichting FICCA geld uit. Deze onderzoeken zullen op deze pagina worden gepubliceerd. De onderzoeken zullen aan een aantal eisen moeten voldoen.
Te weten:

  • Het onderzoek dient verbonden te zijn aan een erkend instituut;
  • Een onderzoeksplan/programma dient beoordeeld te worden op haalbaarheid en betrouwbaarheid;
  • Diervriendelijkheid;
  • Meetbare resultaten.

 

Wanneer keert Stichting FICCA uit?
Elk jaar op de verjaardag van Stichting FICCA, 28 juni, zal het ingezamelde geld verdeeld worden onder de dat jaar gekozen onderzoeken uitgekeerd. Wanneer blijkt dat er onvoldoende budget/opbrengst is dan wordt er geen donatie gedaan.

 

 

   Stichting FICCA   –  Vecht tegen kanker bij honden