Informatie over ANBI

ANBI Status

De Belastingdienst heeft met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting (28 juni 2011) Stichting FICCA geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent voor u en voor ons voordelen bij het geven van giften, schenkingen en erfenissen.


Giften
Stichting FICCA is een ANBI instellingen en dan mag u onder voorwaarden uw giften aan Stichting FICCA aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Hieronder een aantal aandachtpunten m.b.t. giften.

  • Met bankafschriften en kwitanties kunt u giften aantonen bij de belastingdienst;
  • Stichting FICCA mag geen tegenprestatie doen indien u wilt dat uw donatie als gift wordt gezien. Dus iets kopen in onze website, of veiling kan niet afgetrokken worden van de belasting als zijnde een gift;
  • Om uw gift af te kunnen trekken van de belasting dient het totaal van uw giften meer te zijn dan het voor u geldende drempelbedrag;
  • En er geldt een maximum bedrag voor giften.

Erfenissen en schenkingen
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen belasting over erfenissen en schenkingen. Een schenking aan een ANBI is daarnaast aftrekbaar van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting van de schenker.

Voor meer informatie over een ANBI instelling kijk op
http://www.anbi.nl

   Stichting FICCA   –  Vecht tegen kanker bij honden