Ficca nieuws

Op 19 november 2017 zal Ficca aanwezig zijn op de Fokdag van de FRC.

In de stand van Ficca treft u weer leuke artikelen aan, gemaakt en geschonken door vrijwilligers.

De volledige opbrengst is bestemd voor Ficca. 

 

Ter informatie:  De opbrengst op de KCM van de FRC was € 150,--.

Wij bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.  

 

 

 

 

   Stichting FICCA   –  Vecht tegen kanker bij honden