Wat is kanker?

Deze informatie is afkomstig van diverse betrouwbare bronnen maar raadpleeg bij twijfel altijd uw dierenarts!! Wij zijn slechts een informatie bron en elke hond en elke situatie is anders.

Beschrijving

Kanker ontstaat als gevolg van een ongecontroleerde en doelloze groei van cellen in het lichaam. Kanker, maligniteit, tumor en neoplasie zijn verschillende woorden voor dezelfde ziekte. Het is niet één ziekte, aangezien de ontaarding uit kan gaan van iedere soort weefsel in het lichaam. Hierdoor zijn er zeer veel verschillende soorten kanker bekend.

 

Sommige vormen hebben de eigenschap zich te verspreiden in het lichaam, vaak naar plaatsen ver verwijderd van de oorspronkelijke tumor.
Dit gebeurt wanneer kankercellen in de bloedbaan of de lymfevaten komen en zo in het lichaam worden vervoerd.
Tumoren die dit soort gedrag vertonen, noemt men kwaadaardig ofwel maligne. Vaak is het juist deze verspreiding van de kankercellen, ook wel metastaseren of uitzaaien genoemd, die de grootste problemen veroorzaakt.


Sommige vormen van kwaadaardige kanker hebben niet of pas laat in hun ontwikkeling de mogelijkheid tot uitzaaien, maar kunnen door hun groei en indringing in de omgeving voor ernstige problemen zorgen.

 

Tumoren die niet uitzaaien en niet in hun omgeving ingroeien noemt men goedaardig ofwel benigne. Oncologie is die tak van de medische wetenschap, die zich bezighoudt met de studie van kanker en dierenartsen die zich toeleggen op de behandeling van dieren met kanker zijn oncologen. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij geriatrische patiënten.

 

De gemiddelde leeftijd van gezelschapsdieren in Nederland neemt, dankzij verbeterde leefomstandigheden, geleidelijk toe. De kans op tumorvorming wordt hierdoor groter. Onderzoek en behandeling van dieren met kanker is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk in iedere vooruitstrevende praktijk.

De belangrijkste verschijnselen van kanker:

 

  1. Abnormale diktes die niet verdwijnen of toenemen in grootte.
  2. Wonden die niet genezen.
  3. Vermagering.
  4. Afname van de eetlust; moeilijkheden met kauwen of slikken.
  5. Bloedverlies of een andere uitvloeiing uit een lichaamsopening.
  6. Onaangename geur.
  7. Benauwdheid of hoesten.
  8. Niet meer graag willen gaan wandelen of verminderd uithoudingsvermogen.
  9. Blijvende kreupelheid of stijfheid.
  10. Moeilijkheden met urineren of produceren van de ontlasting.


Andere verschijnselen zoals pijn, bloedarmoede, veel drinken en plassen of zeer veel eten kunnen ook voorkomen, afhankelijk van de soort tumor.

Diagnostiek.

 

Het eerste wat wij als dierenarts moeten doen bij verdenking van uw dier op kanker is een naam aan de tumor geven. Hiervoor is het o.a. nodig om een biopsie te nemen. Hiervoor bestaan verschillende technieken, waarbij de plaats en het soort dikte zal bepalen wat we voor biopt nemen.

Dit kan bijvoorbeeld een `dunne naald biopsie` (DNAB) zijn, een soort omgekeerde injectie, waarbij enkele cellen uit de tumor worden gezogen en op een glaasje uitgesmeerd. Dit kan dan door een dierenarts patholoog worden bekeken. Zo'n biopsie is absoluut niet belastend voor uw dier. Tijdens het nemen van een DNAB is er geen kans dat de tumor uitzaait. Bij het nemen van grotere biopten met dikke naalden, of d.m.v. chirurgische verwijdering van een deel of de gehele tumor, is dit risico wel aanwezig, maar zeer klein.
Ten tweede is het van belang de uitbreiding van de tumor vast te stellen.

 

Hiervoor kan, naast het grondige lichamelijke onderzoek, uitgebreider onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, het maken van röntgenfoto's, echo-onderzoek, CT-scan, radio-isotopen onderzoek, etc, afhankelijk van het type tumor. Naar aanleiding van de zo verkregen informatie is het mogelijk een behandelingsplan op te stellen en een uitspraak te doen over de prognose, de toekomstverwachting, van uw dier. Het is belangrijk te beseffen, dat zelfs met de meest moderne onderzoekmethoden zeer kleine uitzaaiingen niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.

 

Hierdoor kan het ziektebeeld van het dier, wat er aanvankelijk gunstig uit zag, plotseling een ongunstige wending nemen!
Na afronding van het volledige onderzoek zal beslist dienen te worden of een behandeling mogelijk en zinvol is.

 

(Bron: dierenkliniek de Ottenhorst)

   Stichting FICCA   –  Vecht tegen kanker bij honden